Opvoedingsvragen

Opvoeden is een kunst. Je hoeft er tevoren geen diploma voor te halen, maar het kan behoorlijk tegenvallen als je ervoor staat als ouders. Soms durven kinderen niet meer naar school, soms presteren ze veel minder dan ze zouden kunnen. Sommige kinderen weigeren te eten en anderen botsen heftig met beide ouders, of met één van de ouders zodat de sfeer langdurig bedorven wordt. In die gevallen is het schadelijk voor alle betrokkenen. Het is dan nodig om bij elkaar te komen en na te denken over de vraag wat de oorzaak kan zijn en wat er aan kan worden gedaan. Beide ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek en soms samen met de kinderen.