AANMELDING EN INTAKE

U kan zich telefonisch aanmelden op alle werkdagen. We plannen een datum voor een intakegesprek en sturen u formulieren toe om in te vullen. Een individuele intake duurt meestal één uur. We doen altijd moeite om een passend tijdstip voor u te vinden. Soms moet een intake aangevuld worden met een psychologische test. Voor een echtpaar intake trekken we twee keer een uur uit. De conclusies uit de intake bespreken we met u. Het doel is om een zo passend mogelijk aanbod voor behandeling te bieden. Op dat moment beschrijven we in een behandelplan de aard van de problematiek en de overeengekomen behandeldoelen. De start van de behandeling is meestal niet lang na de intake.

Onderscheid Specialistische GGZ en Basis GGZ
Psychotherapie (SGGZ) is geïndiceerd wanneer er sprake is van al enige tijd bestaande problematiek die invloed heeft op meerdere levensgebieden. De behandeling duurt dan meestal langer dan 10 sessies. Basis GGZ is geïndiceerd wanneer er sprake is van welomschreven, niet al te complexe problematiek, waarbij een kortdurende, klachtgerichte behandeling aangewezen is.

Een verwijzing van uw huisarts (voor de SGGZ met een zogenaamde DSM-classificatie) is wettelijk verplicht als u voor een vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking wil komen. Als u geen gebruik maakt van de zorgverzekering is een verwijzing niet nodig.

Voor meer informatie over het huidige Nederlandse GGZ-zorgstelsel verwijs ik naar 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-en-gespecialiseerde-ggz