Specialismen

Relatie Therapie

Er is in onze praktijk een uitgebreide deskundigheid aanwezig als het gaat om relatieproblemen. Zowel wat betreft huwelijksrelaties alswel wat betreft samenwoon relaties.
Meer informatie

Depressiviteit / Somberheid

Depressiviteit en somberheid horen bij de meest voorkomende psychische klachten. De oorzaken kunnen heel divers zijn. Plotselinge levens gebeurtenissen die je uit balans hebben gebracht.
Meer informatie

Angst / Onzekerheid / Stress

Angst, onzekerheid of stress is een grote categorie van psychische problematiek. Iedereen is wel eens angstig of onzeker, maar als dat chronisch wordt of gaat leiden tot vermijding van bepaalde situaties is het een stoornis die meestal niet vanzelf overgaat.
Meer informatie

Opvoedingsvragen

Opvoeden is een kunst. Je hoeft er tevoren geen diploma voor te halen, maar het kan behoorlijk tegenvallen als je ervoor staat als ouders. Soms is het nuttig om als ouders een klankbord te hebben en problemen voor te leggen aan een professional. Ouders hoeven niet altijd hetzelfde aan te kijken tegen de ontwikkeling van hun kind. Wel moeten hun onderlinge accentverschillen de samenwerking niet in de weg staan. Ook is het soms nodig een gesprek te hebben met ouders en kinderen gezamenlijk om van ieder te horen welke oplossingen er gevonden kunnen worden bij botsingen tussen ouders en kinderen. En om gezamenlijk te komen tot nieuwe afspraken.

Meer informatie

Adolecenten

De periode in je leven waarin je voor het eerst op eigen benen moet staan is lang niet altijd de makkelijkste tijd. Nieuwe vrienden maken, je huishouden doen en ook nog studeren of werken is lastig als je het in je hoofd niet allemaal op orde hebt.
Meer informatie

Psychologisch Onderzoek + Doorverwijzen

Mensen die hulp zoeken bij bepaalde problemen zijn tegenwoordig vóór aanmelding al vaak goed geïnformeerd mede dankzij internet. Zeker wanneer bepaalde klachten al lange tijd bestaan of óók voorkomen bij familieleden.
Meer informatie

Opleiden

Psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten of GZ psychologen in opleiding kunnen supervisie volgen over behandelingen met partnerrelaties en gezinnen.
Meer informatie