VISIE OP ZORG

Ik zie psychotherapie als een gezamenlijke zoektocht. We staan stil bij wat u last bezorgt en wat u kracht geeft. We bespreken thema’s die u steeds tegenkomt. Vaak ontdekken we dat klachten niet op zichzelf staan. Onderzoek naar de betekenis en functie van klachten kan verhelderend zijn. Ook staan we stil bij wat u in het leven hebt meegemaakt en hoe de relaties met andere mensen zijn. Het doel van psychotherapie is anders om leren gaan met de last waarmee u binnenkomt. De ontwikkeling van nieuwe manieren van beleven en gedragen is het resultaat.

De klachten waarmee patiënten zich melden voor psychotherapie zijn divers: somberheid, onzekerheid, angstklachten, problemen in de omgang met andere mensen, problemen in het hanteren van ingrijpende ervaringen, enz. In psychotherapie onderzoeken we hoe de klachten waarmee u binnenkomt zijn ontstaan. Enerzijds proberen we het inzicht te vergroten in het ‘verhaal’ van uw klachten. Anderzijds proberen we de grip op uw leven concreet te versterken door te bespreken hoe je anders om kunt gaan met problematische situaties. Naast gesprekstherapie kan er gebruik gemaakt worden van gedachtenoefening, rollenspel of opdrachten die u thuis uitwerkt.

Relatie- en gezinstherapie
Binnen partner- of gezinsrelaties kan u verstrikt zijn geraakt in vastzittende patronen van reageren. Contact dat ooit hoopvol en liefdevol begon, kan plaats hebben gemaakt voor irritatie en onderlinge escalaties. Of juist afstand en gevoelens van eenzaamheid. In een relatie- of gezinstherapie gaan we op zoek naar de aard en ontstaansgeschiedenis van deze ervaringen. We ontdekken hoe ieder zich gevangen voelt in relationele reactiepatronen. Vervolgens zoeken we naar manieren van omgaan met elkaar die beter aansluiten bij ieders wensen, grenzen en verlangens. We spreken behandeldoelen af die richting geven aan de gesprekken. Ik werk daarbij vanuit diverse systeemtherapeutische kaders.