COACHING

Niet ieder kiest voor verzekerde zorg. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn zoals bijvoorbeeld helemaal buiten de administratie van de zorgverzekeraar blijven of gewoon om principiële redenen.

Bij ons in huis wordt de coaching gedaan door Paul van Schaïk. Hij is opgeleid als relatie-en gezinstherapeut en heeft brede ervaring opgedaan in de verslavingszorg en (acute) psychiatrie. In zijn vrije tijd is hij zanger en acteur.

Het kan gaan om:

  • Het vinden van (een nieuwe) richting in je leven
  • Het loslaten van oude, belemmerende denk- en gedragspatronen
  • Stress en burnout-klachten
  • Het vinden van balans en gezonde grenzen
  • Hulp bij persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Leren effectief te communiceren en presenteren

Afspraken met hem kan u maken via de bureau manager

Voor Coaching is de wachttijd na intake kort en vaak is een korte serie gesprekken al voldoende.


Teams

Wanneer zich spanningen voordoen in teams, maatschappen of (familie)bedrijven staat niet alleen het welzijn en de gezondheid van betrokkenen op het spel, maar ook nog eens de economische belangen. Het kan in zo’n geval gewenst zijn dat een buitenstaander om tafel gaat met de betrokkenen. Nadat er overeenstemming is over de opdracht en het honorarium, vindt er meestal met iedereen afzonderlijk een gesprek plaats.

In dat geval wordt ook de directie betrokken bij het onderzoek. Gezocht wordt naar de ontstaansgeschiedenis van de samenwerkingsproblemen. Aan iedereen wordt gevraagd naar zijn of haar visie op een mogelijke oplossing. Het vervolg kan zijn dat er dan een advies wordt uitgebracht over de meest haalbare oplossing. Het kan ook zijn dat individuen of subgroepen getraind worden in het verkrijgen van nieuwe vaardigheden in de omgang met elkaar.

Naast oog voor de inhoud van de problematiek is het van groot belang dat er oog is voor de procesmatige kant van de besprekingen. Kennis van de systeemdynamiek van organisaties is daarbij wezenlijk voor het welslagen van de interventie.