WET- EN REGELGEVING

Bereikbaarheid en crisis
Wanneer de praktijk gesloten is en er sprake is van spoed/crisis dan kan u contact opnemen met uw huisarts.

Kwaliteitseisen en kwaliteitsstatuut
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en voldoe aan de kwaliteitseisen die door de vereniging zijn opgesteld. Mijn kwaliteitsstatuut kan u HIER inzien.

Dossier
Als u in behandeling komt, wordt er een dossier aangelegd waar informatie over de behandeling in wordt bewaard, zoals de verwijsbrief, het behandelplan en aantekeningen van de behandelaar over de voortgang van de behandeling. Alleen de behandelaar heeft toegang tot het dossier. Wanneer u wilt kan u inzage vragen in uw dossier

Beroepsgeheim
Op het dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. In deze wet staat dat psychologen zich moeten houden aan het beroepsgeheim. Dit houdt in dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden wordt verstrekt. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen worden doorbroken in noodsituaties, bijvoorbeeld als u of anderen in gevaar zouden komen. Voor overleg met collega’s die ook geheimhoudingsplicht hebben is geen toestemming nodig. De huisarts verwijst u voor behandeling en wordt gezien als medebehandelaar. Hij/zij kan indien nodig tijdens de behandeling worden geconsulteerd. Ook zal hij/zij geïnformeerd worden bij de start en beëindiging van de behandeling en over de diagnose en het behandelplan.

Verzekering
Het geven van informatie over de diagnose aan uw verzekeraar is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat kan u een privacyverklaring invullen. De zorg kan dan worden vergoed zonder dat informatie wordt aangeleverd aan uw zorgverzekeraar.

Privacy
In mei 2018 is de nieuwe privacywet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in werking gesteld. In dit privacy statement is vastgesteld hoe de praktijk omgaat met privacygevoelige informatie, volgens de wet AVG.

BIG-register
Ik sta geregistreerd als klinisch psycholoog in het BIG-register met BIG-nr: 19025838825 en als psychotherapeut met BIG-nr: 39025838816. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl
Lidmaatschappen 
* NIP, NVP, NVRG, LVVP, FGzPt. supervisor NVP  Opleider NVRG leertherapeut.

Klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, hoop ik dat u dit met mij wilt bespreken. Ik zal uw klacht serieus nemen en samen zoeken naar een oplossing. Mocht u hier niet tevreden over zijn, dan kan u contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (lvvp.info)