Coaching

Niet alle hulpvragen vallen onder de zogenaamde “Verzekerde Zorg”.
En ook als dat wel zo is, niet iedereen wil gebruik maken van zijn verzekering bij de betaling van een psycholoog of coach. Om die reden hebben wij een aparte afdeling coaching.

Alle kwesties die u zou willen voorleggen kunnen hier aan bod komen. Zowel individueel, relationeel of werk gerelateerd. Het kan gaan om de volgende zaken:

  • Het vinden van (een nieuwe) richting in je leven
  • Het loslaten van oude, belemmerende denk- en gedragspatronen
  • Faalangst en onzekerheid
  • Verwerken van trauma’s en fobieën 
  • Stress en burnout-klachten
  • Het vinden van balans en gezonde grenzen
  • Hulp bij persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Leren effectief te communiceren en presenteren

Voor Coaching is de wachttijd na intake kort en vaak is een korte serie gesprekken al voldoende.

Life Coach Paul van Schaïk is opgeleid als relatie- en gezinstherapeut. Heeft langdurige ervaring met individuele- relatie en gezinstherapieën. Werkte hiervoor in de verslavingszorg en diverse GGZ instellingen. En is naast therapeut ook acteur, zanger en tekstschrijver.


Teams

Wanneer zich spanningen voordoen in teams, maatschappen of (familie)bedrijven staat niet alleen het welzijn en de gezondheid van betrokkenen op het spel, maar ook nog eens de economische belangen. Het kan in zo’n geval gewenst zijn dat een buitenstaander om tafel gaat met de betrokkenen. Nadat er overeenstemming is over de opdracht en het honorarium, vindt er meestal met iedereen afzonderlijk een gesprek plaats.

In dat geval wordt ook de directie betrokken bij het onderzoek. Gezocht wordt naar de ontstaansgeschiedenis van de samenwerkingsproblemen. Aan iedereen wordt gevraagd naar zijn of haar visie op een mogelijke oplossing. Het vervolg kan zijn dat er dan een advies wordt uitgebracht over de meest haalbare oplossing. Het kan ook zijn dat individuen of subgroepen getraind worden in het verkrijgen van nieuwe vaardigheden in de omgang met elkaar.

Naast oog voor de inhoud van de problematiek is het van groot belang dat er oog is voor de procesmatige kant van de besprekingen. Kennis van de systeemdynamiek van organisaties is daarbij wezenlijk voor het welslagen van de interventie.