Zorgwet

Patiënten worden op basis van de volgende criteria behandeld.

1  In de Basis GGZ voor lichte en matige, niet complexe stoornissen. De Basis GGZ kent de zorgproducten: kort, middel, intensief en chronisch (maximaal respectievelijk 5, 8, 12 en 12 sessies). Ieder van deze zorgproducten kent een vaste vergoeding.

2 In de Gespecialiseerde GGZ voor complexere, langer durende  en/of meer risicovolle stoornissen. In de Specialistische GGZ hangt het tarief af van én het zorgproduct én het aantal behandelminuten. Zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ wordt er gedeclareerd per afgesloten behandeltraject. Dus een vastgesteld bedrag voor de totale behandeling en niet per sessie!  De maximum tarieven worden elk jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd.

Onze praktijk is gekwalificeerd voor zowel Basis GGZ alswel Specialistische GGZ