Jaap en Hester

Jaap en Hester zijn alle twee aardige mensen. Maar naar elkaar doen ze al lang niet meer aardig. Zij vindt dat hij voortdurend boos door het huis loopt. Ze kan zijn aanwezigheid niet meer verdragen. Hij zegt dat hij zich ergert omdat hij haar veel te soft vindt voor de kinderen. Over de opvoeding konden ze het nooit eens worden. Zelf is Jaap vroeger streng opgevoed. Eén keer waarschuwen vindt Jaap genoeg maar Hester gaat tot twintig keer. Jaap verloor jong zijn vader en hij werd erg zelfstandig opgevoed. Hester werd daarentegen zeer beschermd opgevoed.

Jaap’s moeder werd weduwe toen hij zes was. Ze bleef achter met vier kinderen. Ze moest de winkel verkopen en ze ging buitenshuis werken. Alle kinderen kregen huishoudelijke taken en ze moesten overdag voor zichzelf zorgen. Voor moeder was het leven zwaar. Ze hertrouwde nooit en ze was depressief. Ze voedde op met straffe hand. Dat alle kinderen hun school zouden afmaken was haar voornaamste doel. Jaap had juist moeite met leren. Zodra het mogelijk was ging hij van school en ging hij werken.

Bij Hester ging het heel anders toe. Het was thuis de zoete inval. Alle vriendinnetjes mochten mee-eten en alles kon. Moeder smeerde de boterhammen,  pakte Hester ’s schooltas in ’s morgens en zette haar fiets klaar. Nu nog elke week komt Hester’s moeder een dagje helpen met het huishouden.

De vroegere gezinsculturen van Jaap en Hester verschillen dus erg. En het was ze niet gelukt om er over te praten en elkaar te vinden in een of andere middenweg. Jaap was zich gaan terugtrekken. En hoe meer hij aan de zijlijn stond, hoe meer Hester thuis de ouder was die de opvoeding bepaalde. En hoe meer zij de opvoeding bepaalde hoe meer Jaap zich ergerde en hoe bozer hij aan de zijlijn ging staan. In de therapie werd gevraagd weer met elkaar in gesprek te gaan. Praten is het begin van alles. Een conflict is een gestrand gesprek. We maakten wensenlijstjes van beiden en kozen speerpunten voor verandering.

(Alle namen in deze blogs zijn gefingeerd en alle situaties zijn zodanig aangepast dat ze niet herkenbaar zijn en de privacy bewaard blijft)