Fatima

We noemen haar voor dit verhaal Fatima. Ze wordt gestalkt door haar ex. Hij hackte haar mails. Hij liegt en hij bedriegt. Met het tweejarige dochtertje is er een bezoekregeling van twee uur per week. Onder begeleiding omdat de vader toevallen heeft. Het dochtertje verzet zich tegen dit bezoek. Tevoren bonkt ze met haar hoofd tegen de grond. Maar moeder durft niet de bezoekregeling op te zeggen. De jeugdzorginstelling die de bezoekregeling begeleidt heeft daarvoor vrijwilligers in dienst. De vader bracht onlangs grote cadeaus mee voor de begeleidende vrijwilligster. Manipulatie, weet moeder. Iedereen trapt erin en moeder is er bang voor. Ze heeft spijt van haar keuze destijds voor deze man. Vlak voordat ze veertig werd wilde ze graag een kind. Ze kwam hem tegen en hij kwam uit haar land van herkomst. Tweemaal eerder was hij getrouwd, eenmaal met zijn nicht en eenmaal met een landgenote. Deze laatste waarschuwde moeder voor het spoor van bedrog en vernielingen dat hij achter heeft gelaten. En nu moet ze zich zelf tegen zijn bedrog verweren. En niet alleen tegen hem, maar tegen de hele clan van vriendjes die hij heeft. Tegen deze vader loopt al maanden een justitieel onderzoek in verband met fraude. Moeder weet hoe groot die fraude is. Maar ze durft het niet naar buiten te brengen. De Raad voor Kinderbescherming die is betrokken bij de scheiding, is zoals altijd uit op de-escalatie. De meeste ouders maken onnodig veel ruzie met elkaar zeggen ze daar. Ook moeders advocate meent: zeg niet teveel, probeer hem niet kwaad te maken. Moeder voelt zich meer en meer alleen staan. Moeder is bang dat ze het ooit gaat verliezen. Moeder is bang dat hij haar tweejarig dochtertje op een dag zal ontvoeren.

(Alle namen in deze verhalen zijn gefingeerd en alle situaties zijn zodanig aangepast dat ze niet herkenbaar zijn en de privacy dus bewaard blijft)