Privacy

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht registratiegegevens over de verleende zorg aan te leveren aan het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). De vereiste dataset omvat gegevens over de patiënt en verder over het behandeltraject, waaronder behandelaarsgegevens, verwijsinformatie, diagnose codes en het geleverde zorgproduct. De laatste gegevens worden gepseudonimiseerd aangeleverd.

Degenen die buiten deze wettelijk verplichte registratie willen blijven hebben de mogelijkheid een zgn. privacy verklaring te tekenen. Zo’n verklaring hebben wij voorhanden en deze kunt u bij intake direct bij ons invullen. Er gaat dan helemaal geen behandelinformatie naar de overheid noch naar de verzekeraar.  De verstrekte zorg komt desondanks wél in aanmerking voor vergoeding.

Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid vragen bedrijfsartsen of verzekeringsartsen vaak om informatie. We zijn dan verplicht daar een minimale hoeveelheid feitelijke gegevens over aan te leveren. Dit doen wij echter nooit zonder voorafgaande kennisgeving én toestemming van patiënten.

In ons praktijk patiëntdossier bewaren we (wettelijk verplicht) de behandelgegevens en ook in- en uitgaande correspondentie. Niemand heeft toegang tot deze gegevens. Dit dossier wordt in overeenstemming met de wetgeving 20 jaar bewaard. U heeft te allen tijde inzagerecht. Als u daarom schriftelijk verzoekt kan u het dossier laten vernietigen.

Voor wie helemaal buiten het zorgcircuit wil blijven bestaat de mogelijkheid van coaching.  U betaalt per sessie en krijgt een nota van ons plus btw die u rechtstreeks aan ons betaalt en die u niet kunt declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. De mogelijkheid van coaching bestaat voor individuen, echtparen, gezinnen, teams en andere werkverbanden. Het tarief voor privé personen bedraagt € 110 per sessie, het tarief voor bedrijven €165 exclusief BTW..