Psychologisch Onderzoek

Mensen die hulp zoeken bij bepaalde problemen zijn tegenwoordig vóór aanmelding al vaak goed geïnformeerd mede dankzij internet. Zeker wanneer bepaalde klachten al lange tijd bestaan of óók voorkomen bij familieleden. Hyperactiviteit, trekken van autisme of sterke stemmingswisselingen zijn voorbeelden van zulke klachten. Een psycho-diagnostisch onderzoek (test) kan in zo’n geval uitsluitsel geven over de ernst van de klacht en de noodzaak van een gerichte behandeling.

 

Een enkele maal komt het voor, dat na één of enkele gesprekken geconcludeerd moet worden dat er een intensievere behandeling dan die wij bieden noodzakelijk is, of voordelen heeft. In dat geval bespreken we uitvoerig met u de mogelijkheden die er zijn. Vanwege onze jarenlange ervaring hebben we een goed overzicht van de specialistische behandelcentra die er in de regio en in het land zijn en kunnen we u daarover goed adviseren.