Aanmelden

U kan zelf telefonisch een afspraak maken met onze praktijk na een verwijzing door de huisarts. Bij een individuele intake volstaat daarvoor meestal een uur. Bij een aanmelding voor echtpaartherapie wordt daarvoor twee keer een uur uitgetrokken. Soms is nadere psychodiagnostiek (psychologische test) ook noodzakelijk om tot een goede indicatiestelling te komen. Aan het einde van het intakegesprek wordt er in samenspraak een behandelovereenkomst opgesteld. Daarin wordt de problematiek samengevat evenals de doelstelling van de behandeling. De pati├źnt en de therapeut ondertekenen dit. De huisarts krijgt na afloop schriftelijk bericht van dit onderzoeks- en adviesgesprek.

Wanneer de behandeling kan starten belt de bureaumanager op met een voorstel.

Is er onder andere sprake van relatieproblemen, dan wordt u gevraagd om de eerste keer meteen uw partner mee te nemen. De telefonisch gemaakte afspraak wordt vervolgens per brief of per e-mail bevestigd. Daarbij zitten formulieren met het verzoek die in te vullen en ondertekend terug te sturen. Daarbij hoort de verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn.