Wachttijden

De wachttijd voor een intake is (behoudens de vakantieperiodes) momenteel twee weken. De wachttijd voor de start van de behandeling varieert. Wanneer er aan de kant van patiënten geen restricties zijn met betrekking tot dagen van de week en de uren van de dag, is die wachttijd momenteel drie weken. Wanneer patiënten in verband met werk of zorgtaken alleen op bepaalde uren kunnen, kan die termijn langer worden. Wanneer dat zou uitlopen op een wachttijd van meer dan acht weken dan wordt er overlegd over behandelingsmogelijkheden elders. Sessies zijn altijd op een vaste dag en een vast uur. Van belang is te weten dat niet alle therapeuten op alle dagen van de week werken.

Geen wachttijd is er voor #coaching. Dat wil zeggen geen wachttijd nadat het intake gesprek heeft plaatsgevonden. Coaching valt buiten de zorgwet en wordt daarom niet vergoed door verzekeraars. Voor coaching is ook geen verwijzing van de huisarts nodig. Coaching wordt gekozen als het om meer algemene levensvragen gaat en niet om stoornissen of klachten. Coaching wordt gegeven aan individuen, aan echtparen of gezinnen, maar ook aan samenwerkingsverbanden zoals zakenpartners, teams en maatschappen.